www.projektstav.sk

+421905813441

O nás

Sme ateliér s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vypracovávania projektových dokumentácií, vybavovaní inžinierskej činnosti, stavebného dozoru a energetickej certifikácie stavieb


PROJEKTSTAV-NZ, s.r.o.

návrh-projektová dokumentácia-stavebné povolenie-kolaudácia


Architektonická - projekčná činnosť

 • Odborno-konzultačné činnosti

 • Architektonické štúdie a návrhy

 • Projekty pre územné rozhodnutie

 • Projekty pre stavebné povolenie

 • Projekty pre realizáciu stavby


Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť a povolenia :

 • územné rozhodnutie,

 • stavebné povolenie,

 • kolaudačné rozhodnutie,

 • stavebný a technický dozor,

 • povolenie potrebné na realizáciu stavieb,

 • povolenie na odstránenie stavby,

 • vyňatie pôdy

        z poľnohospodárskeho pôdneho

        a lesného fondu.


Energetická certifikácia budov

 • rodinné domy

 • bytové domy

 • administratívne budovy

 • budovy nemocníc

 • budovy hotelov a reštaurácií

 • športové haly a iné budovy určené pre šport

 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby


Kontaktné údaje:

PROJEKTSTAV-NZ, s.r.o.

Zelená alej 1

940 02 Nové Zámky

Mobil : +421905813441

Email: projektstav@projektstav.sk

Názov E-mail Správa Potvrdiť